Wat willen bedrijven nu echt als het om geschiloplossing gaat?

1. Risicobeperking en kosten zijn doorslaggevend voor gebruikers.
De belangrijkste afwegingen bij de keuze voor conflictoplossingsmechanismen zijn voor twee derde van de gebruikers het beperken van de kosten), samen met de behoefte aan zekerheid door de beperking van risico’s en het in eigen hand houden van de oplossing Juridische adviseurs hechten aan efficiëntie door focus op de inhoudelijke kern van het geschil.
2. Zo vroeg mogelijk mediation.
Meer dan driekwart (77%) van de gebruikers van een methoden van geschiloplossing vinden dat mediation zo vroeg mogelijk in de levenscyclus van een geschil moet worden ingezet.
3. Conflictanalyse (early guided choice) tijdens rechtsgang
Bijna 80% van de gebruikers verwachten dat arbiters en rechters eerst nagaan welk proces in aanmerking komt om een concreet geschil op te lossen.
4. Bij groot financieel belang eerst mediation.
Meer dan de helft van de gebruikers (54%), vinden dat rechters en arbiters automatisch mediation zouden moeten initiëren in zaken met een financieel belang boven een bepaalde waarde. Partijen krijgen daarbij dan een opt-out mogelijkheid, oftewel ze moeten actie ondernemen als ze géén mediation willen starten.
5. Gebruikers zien mediation als managementinstrument.
Over deal mediation is bijna driekwart van de gebruikers enthousiast. Deal mediation is het inzetten van mediators als facilitator in onderhandelingen wanneer er nog geen geschil is.
Wilko Ouwens

xxBron; publicatie M.Schonewille

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.