Die Glasl met zijn ladder is zo gek nog niet!

Die Glasl is zo gek nog niet…
Die Glasl met zijn getrapte model is zo gek nog niet…., kom ik in de praktijk steeds meer achter. Ondernemers vragen zich nog wel eens af wanneer ze mediation kunnen inzetten? Een terechte vraag, aangezien ondernemers toch wel snel een advocaat inzetten als ze problemen hebben. Een model wat dit goed in kaart brengt is de Escalatieladder van Glasl.

De escalatieladder van Glasl bestaat uit drie fasen, met ieder drie treden:

De eerste fase gaat om meningsverschillen, welke mensen prima zelf kunnen oplossen door met elkaar het gesprek aan te gaan. Iedereen kan zich hier wel een voorstelling van maken. Een meningsverschil van twee vennoten binnen een bedrijf bijvoorbeeld, over de visie van het bedrijf. Wanneer de vennoten open het gesprek met elkaar aangaan, komt men vaak wel tot een oplossing en een richting waar het bedrijf naar toe moet aangezien ze graag vooruit willen met het bedrijf.

Wordt er geen oplossing gevonden, gaat dit langzaam aan leiden tot meer spanningen en irritaties. En kan ze verder uit elkaar drijven.

Ik sla even een fase over, en ga eerst verder met de derde fase. Dit is de fase waar beide vennoten maar aan een ding denken: “hoe kan ik bij de ander zoveel schade aanrichten, waardoor hij/zij ‘vernietigd’ wordt?! En als dit gevolgen heeft voor ons bedrijf? Jammer dan!”

escalatieladder3

Een van de bekendste voorbeelden is het voorbeeld van het familiebedrijf van de broers Adolf (Adi) en Rudolf Dassler. Welke samen rond 1920 de Gebrüder Dassler Schuhfabrik zijn gestart. In het begin liep dit zeer goed, maar na verloop van tijd hadden de broers zo’n ruzie met elkaar dat ze uit elkaar zijn gegaan en respectievelijk Adidas en Puma hebben opgestart. Dit is een voorbeeld waarin de broers niet meer op zoek wilden/konden gaan naar een gezamenlijke oplossing. Dit is een fase welke alleen maar verliezers kent (een familie welke uit elkaar is verscheurd).

De tweede fase is de fase waarin partijen wel inzien dat het beter zou zijn als ze met elkaar verder zouden moeten gaan, maar men even niet meer weet HOE?! Een mooi voorbeeld is een zaak welke ik vanuit De drie Mediators heb mogen begeleiden tussen twee broers die samen het familiebedrijf wilde overnemen van hun ouders, maar nooit de ruimte kregen van hun ouders om daadwerkelijk hier hun eigen bedrijf/visie van te maken. Na 5 jaar was de maat vol bij de bedrijven, en ze dreigde het familiebedrijf te gaan verlaten. Dit is een voorbeeld van een zaak waarin men in eerste instantie alleen nog maar tegenstrijdige belangen en verschillen ziet. Door middel van mediation zijn partijen weer op zoek gegaan naar een oplossing en hebben de zoons wel de ruimte gekregen van hun ouders om het familiebedrijf voort te kunnen zetten.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.