HET GOEDE GESPREK

LIEVER NIET MEDIATEN

PRE-MEDIATION

VOORKOM ZAKELIJKE CONFLICTEN, ONENIGHEID BINNEN FAMILIEBEDRIJVEN, LEVERANCIERS PROBLEMEN, ONBEGRIP BIJ ZAKELIJKE TRANSACTIES DOOR:

“HET GOEDE GESPREK”

Een “Goed Gesprek” verhoogt de waarde van je bedrijf
Communicatie als sleutel voor een goede samenwerking bij ingrijpende veranderingen bij MKB bedrijven

Mensen zijn de belangrijkste succesfactor in iedere organisatie. Dat vergeten we nogal eens als een grote verandering wordt doorgevoerd. Zoals beleidsveranderingen, bedrijfsoverdracht, fusie- en overnametrajecten en snelle groei. Hoe zorg je er nou voor dat je belangrijkste kapitaal zich nog wil inzetten voor het gezamenlijke succes? Dat ze jouw onderneming met passie blijven uitdragen naar buiten, in vrijwel alle situaties?

Aandacht leidt tot begrip
De sleutel ligt in persoonlijke aandacht. Of eigenlijk, een “Goed Gesprek”. Dat klaart de lucht, en lucht vaak letterlijk op. Iedereen wil zich gehoord en begrepen voelen. Of ze nou directeur zijn, eigenaar, aandeelhouder, werknemer of collega zijn. Het verbeteren van je onderlinge communicatie zorgt voor meer onderling begrip en werkplezier, waardoor mensen beter functioneren. Uiteindelijk leidt dit tot een hogere creativiteit en meer rendement.

Onafhankelijke begeleiding
De drie Mediators weten hoe je een “Goed Gesprek” vorm geeft. Op en tussen collega’s, directie- en managementniveau voor MKB bedrijven en organisaties. Tijdens de bijeenkomsten zorgen zij dat alle deelnemers hun mening en belangen kunnen delen. Zo ontstaat er begrip, ruimte voor oplossingen en worden misverstanden in een vroeg stadium voorkomen. Het resultaat? Een betere samenwerking, en een stevige basis voor elke verandering. Soms alleen al door één goed gesprek.

Is jouw bedrijf ook toe aan een “Goed Gesprek”?

 • Zoek je naar een goede basis voor de komende veranderingen?
 • Speelt er een bedrijfsovername of overdracht?
 • Heb je plannen en wil je daar nog meer draagvlak voor?
 • Wil je onderhuidse irritaties en verborgen belangen boven water krijgen
 • Zou je de onderlinge samenwerking nog beter willen maken?
 • Staan er ingrijpende veranderingen op stapel?

Neem dan eens contact op.

We komen graag bij je langs!

Voor uitgebreide informatie over mediation:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/mediation-naast-rechtspraak

NIET NAAR DE RECHTER, MAAR SAMEN AAN TAFEL

“BEGRIP KWEKEN IS EFFECTIEVER DAN PROCEDEREN EN DE KOSTEN ZIJN OOK VEEL LAGER.”

EEN AANTAL VOORBEELDCASES

images-projects-directeuren2
DIRECTEUREN PRATEN NIET

Twee directeuren van een elektrotechnisch bedrijf spraken niet meer met elkaar. Hierdoor ontstond onzekerheid bij het personeel. Maar ook de klanten kregen te maken met de spanningen binnen het bedrijf. Mede door dit geruzie liep de omzet al maanden terug. De commissaris van het bedrijf heeft ons benaderd om te peilen of bemiddeling tot de mogelijkheden hoorde. Na een individuele intake met de directieleden en een aantal mediation bijeenkomsten is er onderling begrip en een goed werkbare werkrelatie ontstaan. De kosten voor deze duurzame oplossing waren € 3.700,- excl. BTW

VERTRAGING VOORKOMEN BIJ BOUWPROJECT:

Voor de bouw van een appartementencomplex dient de ontwikkelaar een bouwaanvraag in. Het naastgelegen bedrijf voorziet parkeerproblemen en dient een bezwaarschrift in. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Na enkele mediation gesprekken met de ontwikkelaar en het naastgelegenen bedrijf komt naar voren dat de bezwaarmaker onjuiste informatie heeft en dat hij graag invloed wil hebben op de plannen. In samenspraak met alle partijen wordt een acceptabel ontwerp gemaakt en kan de bouw zonder dure vertragingen starten
Totale investering van € 2.800,- exclusief btw

images-projects-deur
images-projects-goedebuur
ONDERNEMERS KUNNEN WEER SAMEN DOOR ÉÉN UITRIT

De bedrijfsgebouwen liggen naast elkaar, niet met een hek van elkaar gescheiden. Ieder perceel een uitrit op de straat. Al jarenlang maken de ondernemers gebruik van elkaars uitrit. De nieuwe gebruiker zorgt voor onduidelijkheid en onenigheid. Waar ligt de perceelgrens? Is er een recht om gebruik te maken van elkaars uitrit ?. De zaak escaleert als op een avond het toegangshek open blijkt te staan.

Een van de ondernemers neemt contact met mij op met de vraag of ik een goede advocaat ken. Op mijn voorstel geven de ondernemers eerst mediation een kans. Drie gesprekken zijn voldoende. Tijdens de mediation is er ruimte elkaars standpunten en ergernissen over te brengen, vragen te stellen over onduidelijke punten. Langzaam ontstaat er begrip voor elkaars mening en positie. Na het derde gesprek maken de ondernemers goede afspraken over het gebruik van de terreinen en uitritten.

De investering: € 2.500,00 ,-, exclusief. btw.

Het resultaat: twee buren-ondernemers die weer met elkaar door een uitrit kunnen.

DE GELIEFDE INSTRUCTEUR

Een ondernemer heeft een medewerker in dienst die al een tijd onvoldoende functioneert. De medewerker wordt door klanten op handen gedragen, waardoor hij voor de ondernemer eigenlijk een onmisbare kracht is. Hij heeft echter een slechte relatie met de overige personeelsleden waardoor het volledige team minder presteert. Gebruikmakend van mediation-technieken heb ik een aantal keren met de ondernemer, de betreffende medewerker en later ook met de andere medewerkers om tafel gezeten en de pijnpunten besproken. Na een aantal sessies verandert de sfeer in het team en begint men weer “normaal” met elkaar om te gaan.

De investering € 1.750,-, exclusief btw

Resultaat: een goede onderlinge werksfeer, meer omzet en een gemotiveerd team! De mediation voorkwam een ontslagprocedure, een nog langer verstoorde sfeer en een eventuele afkoopsom.

images-projects-geliefde
images-projects-directeuren2
ONENIGHEID TUSSEN AANDEELHOUDERS:

Tussen 4 eigenaren van een bouwadviesbureau is onenigheid over de wijze waarop taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Ook zijn er verschillende inzichten over de taakverdeling ten aanzien van acquisitie, declarabiliteit en algemene managementinspanningen.

Na een succesvolle mediation is er een voor alle partijen acceptabele oplossing gevonden waardoor het bureau zich succesvol verder ontwikkelt. De totale investering voor deze succesvolle mediation was € 3.500,-  exclusief btw.

EEN MEDIATION TRAJECT IS VEEL SNELLER DAN EEN GANG NAAR DE RECHTER

WIE ZIJN DE 3 MEDIATORS

teamMediatorsWilko
Wilko Ouwens

06 20011917

DE MEDIATOR VOOR VENNOTEN, HUURDERS VAN KANTOORRUIMTEN EN BOUWVRAAGSTUKKEN

Voor een “Goed Gesprek” op directieniveau

 • Expert in communicatie tussen directeuren en eigenaars
 • Gespecialiseerd in Bouw & Huisvesting

‘Heb je het eerste knoopsgat niet goed dichtgemaakt, dan krijg je de jas nooit meer goed dicht (Goethe). Met andere woorden: begin je een proces niet goed, dan blijf je achter de feiten aanlopen.

Dat geldt voor elk project, van een reorganisatie, uitbreiding tot overname. Naast de randvoorwaarden geld, tijd en kwaliteit, moet ook communicatie daar een vast onderdeel van zijn. Een “Goed Gesprek”vooraf, vergroot de kans van slagen aanzienlijk.

In mijn tijd in de directie van een succesvol bouwkundig adviesbureau, verbaasde ik me geregeld over hoe communicatie op de laatste plek kwam. 9 van de 10x bleek dit gaandeweg de oorzaak van misverstanden. Ook verkeerde aannames kunnen een geslaagd project in de weg staan. Mensen op directieniveau denken vaak dat de ander wel weet waar het probleem zit. Of wat de oorzaak is van ontstane wrijving. Meestal is de ander zich echter van geen kwaad bewust.

Een “Goed Gesprek” kan van grote toegevoegde waarde zijn. Wil je een bedrijf met meerdere aandeelhouders kopen of verkopen bijvoorbeeld? Dan is het belangrijk om te weten hoe alle aandeelhouders erin zitten. Hoe zien zij hun nieuwe rollen? Welk doel heeft ieder voor ogen? En welke ideeën heeft elke stakeholder? Het resultaat is dat iedereen van elkaar weet waar hij voor staat. En dat eventuele problemen niet opstapelen, maar worden besproken en opgelost.

Mijn drijfveer is om op een creatieve manier tot succesvolle oplossingen te komen. Ik ben oprecht geïnteresseerd in de mensen binnen organisaties en hun diepere motieven, waarbij ik van nature oplossings- en doelgericht denk en handel. Ik breng het redelijke naar boven in situaties die het moeilijk maken redelijk te reageren.’

teamMediatorsJP
Jan-Paul Duijndam

06 24277780

DE MEDIATOR VOOR VENNOTEN, ECHTSCHEIDINGEN EN DE HIPPISCHE/AGRARISCHE SECTOR

Voor een “Goed Gesprek” voor familiebedrijven en bij echtscheidingen

 • Expert in communicatie binnen organisaties
 • Gespecialiseerd in familiebedrijven, hippische en agrarische sector
 • Mediation echtscheidingen

‘Mijn missie is om mensen in een organisatie elkaar nog beter te laten vinden, of niet te verliezen.

Als mens of als familie.
Integere communicatiespeelt daarin een cruciale rol.

Communicatie binnen organisaties is niet eenvoudig en raakt je zowel zakelijk als privé. Goede communicatie resulteert in een nog betere samenwerking. Dit maakt iedere organisatie uiteindelijk succesvoller. Dat weet ik uit ervaring. Zelf groeide ik op in een groot hippisch bedrijf, waarin iedereen uit de familie meedraaide. Mijn opa was in het verleden de verbindende factor, nu is dat stokje overgedragen. Als zo’n verbindende factor in een onderneming ontbreekt of wegvalt, kan een onafhankelijk “Goed Gesprek” bijdragen aan verrassend positieve resultaten.

Mensen in een organisatie hebben behoefte om echt gehoord te worden. Hiermee worden ongenoegens of frictie voorkomen. Als er oprecht naar ze geluisterd wordt, ontstaat er echter ruimte voor begrip en onderlinge verbinding. Tijdens één of meerdere gesprekken help ik de deelnemers gezamenlijke doelstellingen te formuleren. De persoonlijke en de organisatie gerelateerde ambities staan daarbij op een professionele wijze met elkaar in verbinding.

Tijdens de gesprekken leren de deelnemers hoe ze een positieve bijdrage leveren aan elkaars succes. En ook aan dat van de organisatie. Ze ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor ze elkaar gaan inspireren en motiveren. Omdat er een beroep wordt gedaan op hun creativiteit, worden ze nog waardevoller voor het bedrijf.

Ik geloof dat ieder mens een eerlijke kans moet krijgen en een integere behandeling. Daarop ligt de focus in een “Goed Gesprek”Als mensen vanuit een bredere kijk meerdere inzichten hebben gekregen, nemen ze uiteindelijk een breder gedragen beslissing. En dat is gaaf. Want mensen zijn in een organisatie nou eenmaal je grootste goed, en daar moet je goed voor zorgen.’

teamMediatorsJohan
Johan Ros

06 22483697

DE VASTGOED MEDIATOR

Voor een “Goed Gesprek” met gebruikers en eigenaren van onroerend goed

 • Expert in ondernemingen
 • Gespecialiseerd in vastgoed

‘Mensen vinden het moeilijk om naar elkaar te luisteren. Dat geldt ook in de vastgoedwereld. Ze nemen al snel een advocaat in de arm om problemen op te lossen.

Deels hangt dat samen met de grootte van belangen, maar soms is het een primaire reactie.

Als je echter gaat zitten en naar elkaars verhaal en beweegredenen luistert, kom je 9 van 10x tot een oplossing. Bovendien creëer je een win-win situatie. Je krijgt een uitkomst waar alle partijen mee kunnen leven.

Als je met elkaar aan tafel gaat, ontdek je wat de ander bezighoudt. Je krijgt inzicht in elkaars belangen, en kunt escalatie voorkomen. Begrijp je niet waarom de ander zo reageert? Weet je niet wat hij wil? Denk je dat de ander je niet begrijpt? Grote kans dat het tijd is voor een “Goed Gesprek”. Als je tijdig met elkaar gaat zitten, dan kun je problemen voorkomen.

Als vastgoed-adviseur ken ik de tientallen dossiers waarin kleine misverstanden uitgroeiden tot jarenlang lopende kostbare conflicten. Dat is jammer, want de oplossing ligt vaak dichtbij. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in het vastgoed en het begeleiden van ondernemers, eigenaren en huurders. Daardoor kan ik, in situaties waarin het lijkt dat de rechter de enige uitweg biedt, helpen bij het zoeken naar een echte oplossing.’

PRATEN IS VAAK EFFECTIEVER DAN PROCEDEREN

EN DE KOSTEN ZIJN OOK VEEL LAGER

EEN GOED GESPREK VERHOOGT DE WAARDE VAN JE BEDRIJF

COMMUNICATIE ALS SLEUTEL VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING

CONTACT

Postadres: Raadhuisstraat 10, 4797 AX Willemstad ( NL )
Bezoekadres: Raadhuisstraat 10, 4797 AX Willemstad ( NL )

06 20011917

Achterstraat 16, 4797 AR, Willemstad ( NL )

06 24277780

Overschieseweg 10M, Rotterdam

06 22483697

Provenierssingel 54, 3033EM, Rotterdam

© 2019 De Drie Mediators. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Concept Lukemac3000