• Het Goede Gesprek

 • Liever niet mediaten

 • Pre-mediation

Voorkom zakelijke conflicten, onenigheid binnen familiebedrijven, leveranciers problemen, onbegrip bij zakelijke transacties door:

“Het Goede Gesprek”

Een “Goed Gesprek” verhoogt de waarde van je bedrijf
Communicatie als sleutel voor een goede samenwerking bij ingrijpende veranderingen bij MKB bedrijven

Mensen zijn de belangrijkste succesfactor in iedere organisatie. Dat vergeten we nogal eens als een grote verandering wordt doorgevoerd. Zoals beleidsveranderingen, bedrijfsoverdracht, fusie- en overnametrajecten en snelle groei. Hoe zorg je er nou voor dat je belangrijkste kapitaal zich nog wil inzetten voor het gezamenlijke succes? Dat ze jouw onderneming met passie blijven uitdragen naar buiten, in vrijwel alle situaties?

Aandacht leidt tot begrip
De sleutel ligt in persoonlijke aandacht. Of eigenlijk, een “Goed Gesprek”. Dat klaart de lucht, en lucht vaak letterlijk op. Iedereen wil zich gehoord en begrepen voelen. Of ze nou directeur zijn, eigenaar, aandeelhouder, werknemer of collega zijn. Het verbeteren van je onderlinge communicatie zorgt voor meer onderling begrip en werkplezier, waardoor mensen beter functioneren. Uiteindelijk leidt dit tot een hogere creativiteit en meer rendement.

Onafhankelijke begeleiding
De drie Mediators weten hoe je een “Goed Gesprek” vorm geeft. Op en tussen collega’s, directie- en managementniveau voor MKB bedrijven en organisaties. Tijdens de bijeenkomsten zorgen zij dat alle deelnemers hun mening en belangen kunnen delen. Zo ontstaat er begrip, ruimte voor oplossingen en worden misverstanden in een vroeg stadium voorkomen. Het resultaat? Een betere samenwerking, en een stevige basis voor elke verandering. Soms alleen al door één goed gesprek.

Is jouw bedrijf ook toe aan een “Goed Gesprek”?

V Zoek je naar een goede basis voor de komende veranderingen?
V Speelt er een bedrijfsovername of overdracht?
V Heb je plannen en wil je daar nog meer draagvlak voor?
V Wil je onderhuidse irritaties en verborgen belangen boven water krijgen?
V Zou je de onderlinge samenwerking nog beter willen maken?
Staan er ingrijpende veranderingen op stapel?

Neem dan eens contact op. We komen graag bij je langs!

Voor uitgebreide informatie over mediation:

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Pages/default.aspx

NIET NAAR DE RECHTER, MAAR SAMEN AAN TAFEL

“Begrip kweken is effectiever dan procederen en de kosten zijn ook veel lager.”

logo

WIE ZIJN DE 3 MEDIATORS

TEAM

wilko-01

Wilko Ouwens

DE MEDIATOR VOOR HUURDERS VAN KANTOORRUIMTEN EN BOUWVRAAGSTUKKEN

janpaul-01

Jan-Paul Duijndam

DE MEDIATOR VOOR ECHTSCHEIDINGEN EN DE HIPPISCHE/AGRARISCHE SECTOR

johan-01

Johan Ros

DE VASTGOED MEDIATOR

Voor een “Goed Gesprek” op directieniveau

> Expert in communicatie tussen directeuren en eigenaars
> Gespecialiseerd in Bouw & Huisvesting
‘Heb je het eerste knoopsgat niet goed dichtgemaakt, dan krijg je de jas nooit meer goed dicht (Goethe). Met andere woorden: begin je een proces niet goed, dan blijf je achter…

Lees meer

de feiten aanlopen.

Dat geldt voor elk project, van een reorganisatie, uitbreiding tot overname. Naast de randvoorwaarden geld, tijd en kwaliteit, moet ook communicatie daar een vast onderdeel van zijn. Een “Goed Gesprek” vooraf, vergroot de kans van slagen aanzienlijk.

In mijn tijd in de directie van een succesvol bouwkundig adviesbureau, verbaasde ik me geregeld over hoe communicatie op de laatste plek kwam. 9 van de 10x bleek dit gaandeweg de oorzaak van misverstanden. Ook verkeerde aannames kunnen een geslaagd project in de weg staan. Mensen op directieniveau denken vaak dat de ander wel weet waar het probleem zit. Of wat de oorzaak is van ontstane wrijving. Meestal is de ander zich echter van geen kwaad bewust.

Een “Goed Gesprek” kan van grote toegevoegde waarde zijn. Wil je een bedrijf met meerdere aandeelhouders kopen of verkopen bijvoorbeeld? Dan is het belangrijk om te weten hoe alle aandeelhouders erin zitten. Hoe zien zij hun nieuwe rollen? Welk doel heeft ieder voor ogen? En welke ideeën heeft elke stakeholder? Het resultaat is dat iedereen van elkaar weet waar hij voor staat. En dat eventuele problemen niet opstapelen, maar worden besproken en opgelost.

Mijn drijfveer is om op een creatieve manier tot succesvolle oplossingen te komen. Ik ben oprecht geïnteresseerd in de mensen binnen organisaties en hun diepere motieven, waarbij ik van nature oplossings- en doelgericht denk en handel. Ik breng het redelijke naar boven in situaties die het moeilijk maken redelijk te reageren.’

DIRECT CONTACT

Voor een “Goed Gesprek” voor familiebedrijven en bij echtscheidingen

> Expert in communicatie binnen organisaties
> Gespecialiseerd in familiebedrijven, hippische en agrarische sector
> Mediation echtscheidingen

‘Mijn missie is om mensen in een organisatie elkaar nog beter te laten vinden, of niet te verliezen.

Lees meer

Als mens of als familie. Integere communicatie speelt daarin een cruciale rol.

Communicatie binnen organisaties is niet eenvoudig en raakt je zowel zakelijk als privé. Goede communicatie resulteert in een nog betere samenwerking. Dit maakt iedere organisatie uiteindelijk succesvoller. Dat weet ik uit ervaring. Zelf groeide ik op in een groot hippisch bedrijf, waarin iedereen uit de familie meedraaide. Mijn opa was in het verleden de verbindende factor, nu is dat stokje overgedragen. Als zo’n verbindende factor in een onderneming ontbreekt of wegvalt, kan een onafhankelijk “Goed Gesprek” bijdragen aan verrassend positieve resultaten.

Mensen in een organisatie hebben behoefte om echt gehoord te worden. Hiermee worden ongenoegens of frictie voorkomen. Als er oprecht naar ze geluisterd wordt, ontstaat er echter ruimte voor begrip en onderlinge verbinding. Tijdens één of meerdere gesprekken help ik de deelnemers gezamenlijke doelstellingen te formuleren. De persoonlijke en de organisatie gerelateerde ambities staan daarbij op een professionele wijze met elkaar in verbinding.

Tijdens de gesprekken leren de deelnemers hoe ze een positieve bijdrage leveren aan elkaars succes. En ook aan dat van de organisatie. Ze ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor ze elkaar gaan inspireren en motiveren. Omdat er een beroep wordt gedaan op hun creativiteit, worden ze nog waardevoller voor het bedrijf.

Ik geloof dat ieder mens een eerlijke kans moet krijgen en een integere behandeling. Daarop ligt de focus in een “Goed Gesprek”Als mensen vanuit een bredere kijk meerdere inzichten hebben gekregen, nemen ze uiteindelijk een breder gedragen beslissing. En dat is gaaf. Want mensen zijn in een organisatie nou eenmaal je grootste goed, en daar moet je goed voor zorgen.’

DIRECT CONTACT

Voor een “Goed Gesprek” met gebruikers en eigenaren van onroerend goed

> Expert in ondernemingen
> Gespecialiseerd in vastgoed

‘Mensen vinden het moeilijk om naar elkaar te luisteren. Dat geldt ook in de vastgoedwereld. Ze nemen al snel een advocaat in de arm om problemen op te lossen.

Lees meer

Deels hangt dat samen met de grootte van belangen, maar soms is het een primaire reactie.

Als je echter gaat zitten en naar elkaars verhaal en beweegredenen luistert, kom je 9 van 10x tot een oplossing. Bovendien creëer je een win-win situatie. Je krijgt een uitkomst waar alle partijen mee kunnen leven.

Als je met elkaar aan tafel gaat, ontdek je wat de ander bezighoudt. Je krijgt inzicht in elkaars belangen, en kunt escalatie voorkomen. Begrijp je niet waarom de ander zo reageert? Weet je niet wat hij wil? Denk je dat de ander je niet begrijpt? Grote kans dat het tijd is voor een “Goed Gesprek”. Als je tijdig met elkaar gaat zitten, dan kun je problemen voorkomen.

Als vastgoed-adviseur ken ik de tientallen dossiers waarin kleine misverstanden uitgroeiden tot jarenlang lopende kostbare conflicten. Dat is jammer, want de oplossing ligt vaak dichtbij. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in het vastgoed en het begeleiden van ondernemers, eigenaren en huurders. Daardoor kan ik, in situaties waarin het lijkt dat de rechter de enige uitweg biedt, helpen bij het zoeken naar een echte oplossing.’

DIRECT CONTACT

Een mediation traject is veel sneller dan een gang naar de rechter

logo

Praten is vaak effectiever dan procederen

En de kosten zijn ook veel lager

logo

Blog

 • Wat willen bedrijven nu echt als het om geschiloplossing gaat?

  1. Risicobeperking en kosten zijn doorslaggevend voor gebruikers. De belangrijkste afwegingen bij de keuze voor conflictoplossingsmechanismen zijn voor twee derde van de gebruikers het beperken van de kosten), samen met de behoefte aan zekerheid door de beperking van risico’s en het in eigen hand houden van de oplossing Juridische adviseurs hechten aan efficiëntie door focus

 • Bedrijven die openstaan voor feedback zijn succesvoller

  Organisaties die luisteren naar hun mensen en klanten zijn succesvoller. Dat dit meer is dan een theorie van inspirerende leiders als Covey en Sinek, ervoer ik enkele jaren geleden aan den lijve. Het bedrijf waar ik toen werkte moest een verandertraject in, en ik was gevraagd dat te leiden. De directeur had benadrukt dat ik

 • Die Glasl met zijn ladder is zo gek nog niet!

  Die Glasl is zo gek nog niet… Die Glasl met zijn getrapte model is zo gek nog niet…., kom ik in de praktijk steeds meer achter. Ondernemers vragen zich nog wel eens af wanneer ze mediation kunnen inzetten? Een terechte vraag, aangezien ondernemers toch wel snel een advocaat inzetten als ze problemen hebben. Een model

 • Nivea: Niet invullen Voor Een Ander

  Nivea;  Niet Invullen Voor Een Ander  Te vaak betrekken we zaken op ons zelf of interpreteren we op onze eigen manier.Ik doe dit natuurlijk ook en daarom heb ik om mij aan deze valkuil te herinneren het bekende blauwe blikje NIVEA op mijn tafel staan. Ik kan namelijk net zoals iedereen ook niet in het